Peřeje Ostravice

01.05.2023

Přírodní památka Koryto řeky Ostravice o ploše 0,80 ha na katastrálním území Ostravice I se nachází v nadmořské výšce 396 – 399 m. Byla vyhlášena v roce 1966. Je tvořena skalními výchozy zvanými peřeje, které jsou významnou geologickou lokalitou . Je zde odkryta oblast kontaktu dvou příkrovových jednotek karpatského flyše, kterou je možno pozorovat v délce bezmála několika kilometrů. Chráněné území je vymezeno v okolí násunové plochy slezské příkrovové jednotky na podslezskou, která vystupuje v tzv. frýdlantském tektonickém okně. Podslezská jednotka je zastupována frýdeckým souvrstvím v neflyšovém vývoji prachovitých jílovců, které jsou hnědavě šedé, světle slídnaté. Hornina je intenzivně provrásněná.

Peřeje Ostravice

Chtěli byste se vydat na tohle úžasné místo ale nevíte kudy.?

Naskenujte QR a mapa Vás navede jak se dostanete přímo s Hostince u Řeky na tohle místo.

Fotogalerie